• ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง

  • MODEL:
    ถังดับเพลิง

รายละเอียด

ถังดับเพลิง

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • แบบผงเคมีแห้ง
  • น้ำยา BF 2000