• ถังล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น UPEW15

ถังล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น UPEW15

รายละเอียด

ชุดล้างตาและร่างกายฉุกเฉิน UNICARE ทุกรุ่น ได้รับมาตรฐาน ANSI-Z 358.1